Spel hos SUGS

Nya spel hos SUGS

Följande spel är inköpta till föreningslokalen och finns alltså tillgängliga att spela hos SUGS. Vi ger en kort summering av varje spel.

Paths of Glory

Detta spel är det senaste att använda ett nyskapande kortbaserat system för krigsspel. Temat är första världskriget, och tar spelaren med ända från utbrottet till slutet. Detta spel är inte bara nyskapande, det är även snabbspelat. Man tar sig nämligen igenom det på en kväll.

Paths of Glory erbjuder alla de funktioner man kan förvänta sig av ett spel med krigstema, då bland annat ett flertal stridsenheter och CRT diagram ingår. Trots detta faller spelet ändå in i kategorin kortspel. Spelare får nämligen under en giv spela sex omgångar. Vart och ett av dem ger spelaren möjligheten att antingen göra ett drag eller att avstå med en minimal rörelse av krigsenheterna. Varje kort har fyra möjliga användningsområden: operativ rörelse, strategisk rörelse, speciell händelse samt ersättningspoäng. Kortspelet tvingar spelaren att konstant fatta svåra beslut vilka, i det stora hela, avgör krigets utfall.

Attack!

Attack! utspelas under andra världskriget. Detta spel riktar sig till den som föredrar regler som är mycket enkla och som snabbt går att sätta sig in i. Attack! är inte avsett ge en helt och hållet sann skildring av kriget men ger spelaren ändå en påtaglig känsla av hur det kan ha gått till på den tiden.

Attack! Expansion

Expansionen av Attack! är ännu mer detaljrik än föregångaren, men lyckas ändå bibehålla enkelheten i spelbarheten. Man kan välja mellan flera nya drag såsom: flytt av militära enheter, politiska och diplomatiska utspel, inköp, undersökning av ny teknik, affärer med andra spelare samt strategiska förflyttningar (via land, luften eller till sjöss).

Combat Commander: Europe

Combat Commander: Europe är ett kortbaserat spel som handlar om taktisk strid i infanteriet under andra världskriget. Här kämpar två spelare om herraväldet i det krigshärjade Europa. En spelare antar rollen som tysk medan den andra spelaren representerar de allierade. Spelarna turas om att dra en eller flera så kallade händelsekort under given för att aktivera sina stridsenheter på spelplanen.

Spelarna försöker vinna spelet genom att flytta sina stridsenheter över spelplanen och attackera motståndarens stridsförband. Det gäller att ockupera så många mål som möjligt. Till vilken grad en spelare lyckas eller misslyckas mäts bland annat genom hur mycket denne har lyckats förstöra sina fienders enheter samt hur många av dessa som finns kvar.

Detta spel är uppdelat så att ett antal spelrundor spelas under en bestämd tidsrymd. Under varje spelomgång genomförs en eller flera drag av spelarna vilka alltså baseras på de händelsekort som spelarna drar. Dessutom kommer oförutsedda händelser– både positiva och negativa sådana – ske vid slumpmässiga intervaller för att addera lite kaos och osäkerhet till spelarnas planer.

Man kan välja mellan att spela som ensam ledare i en enhet, att ingå i ett fem man stort team eller att ingå i en tiomanna kvadron. Radioenheter samt vapen större än pistoler och gevär kontrolleras självständigt. Tilläggsspel i Combat Commander-serien adderar nya nationaliteter och krigsplatser såsom engelsmän i Nordamerika och japaner i Stilla havet.

War of the Ring

War of the Ring är ett strategibaserat spel som låter spelarna fördjupa sig i J.R.R. Tolkiens Sagan om Ringen. Den ena spelaren antar rollen som De fria människorna medan den andre spelar Skuggornas armé (SA).

War of the Ring går ut på att vinna en militär seger, det kan till exempel handla om att Suaron (företrädare av de onda krafterna) erövrar ett visst antal av de fria människornas städer eller vice versa. I spelet ställer de fria människorna sitt hopp till att ringbäraren ska kunna ta sig till Mount Doom för att förstöra ringen. Uppdraget försvåras av att arméerna strider om Midgård. Sauron, å sin sida, vill erövra ringen men är inte medveten om sina fienders avsikter. Han vakar oavbrutet över Midgård i hopp om att finna ringen vilket gör att ringbäraren utsätts för många faror.

Eftersom Gandalf och hans följeslagare kan övertala det fria folket att gå till attack mot Sauron, så måste spelaren (det fria folket) balansera behovet av att skydda ringbäraren från fara, och samtidigt höja försvaret mot skuggarmén så att de inte erövrar Midgård innan ringbäraren avslutat sitt uppdrag.

Varje spelomgång avgörs av tärningskast. Beroende på tärningens utfall, är olika åtgärder möjliga (det vill säga förflyttning av arméer eller spelkaraktärer, omgruppering av trupper med mer). En tärning kan också användas för att dra eller spela ut ett så kallat händelsekort. Händelsekorten skildrar specifika händelser ur historien (eller hädelser som skulle kunna ha hänt) vilka vanligtvis inte förekommer i spelhandlingen. Varje händelsekort kan därför skapa en oväntad vändning i spelet vilket i sin tur kan ändra till exempel förloppet i en strid.

War of the Ring – Battles of the Third Age

Det första expansionspaketet av det bästsäljande strategispelet War of the Ring gjorde det ännu mer omfattande och populärt. Det adderade fler karaktärer, fler spännande tillägg till reglerna samt ett helt nytt underliggande spel som skildrar de mest populära striderna i den tredje tidsåldern.

Nexus Ops

Nexus Ops är ett science fiction spel med krigstema, framtaget av Avalon Hill (Hasbro). Här kan spelarna kontrollera futuristiska företag som konkurrerar med varandra om månmalm. Genom att vinna strider och genomföra hemliga uppdrag, kan spelarna samla på sig vinstpoäng. Den som förlorar strider, kompenseras med ”Energize” vilket ger spelaren särskilda krafter som kan användas vid ett senare tillfälle.

Målet är att få 12 vinstpoäng men antalet kan ändras för att göra spelomgången antingen längre eller kortare.

Tempus

Tempus är ett spel som handlar om att bygga upp en civilisation på en spelplan. En stor och varierad uppsättning av landskap på varje sida av spelplanen säkerställer att spelet ser olika ut i varje spelomgång. Spelet börjar i civilisationens vagga och slutar i nutid. I varje drag kan spelaren tekniskt utveckla civilisationen bit för bit.

I Tempus ställs spelare ständigt inför svåra val i tävlan om teknisk överlägsenhet samt en bättre placering på spelplanen. Spelet använder sig av Idé kort där varje kort har två förslag om nästa drag. Det innebär till exempel att användandet av ett kort i krigssyfte leder till att man gör avkall på förmågor som kortet annars skulle beviljat spelaren, om denne istället hade använts för att avancera inom teknologi.

Primordial Soup

I detta spel tar spelare hand om en flock av amöbor där syftet är att få dem att överleva. För att uppfylla detta mål, kan spelare bryta mot ”livets regler”, det vill säga vidta olika åtgärder som i det verkliga livet inte är fysiskt möjliga. Ett exempel är att, istället för att låta amöban gå hungrig, lära denne att behöva mindre mat för att överleva. Detta spel tar ett intressant grepp på livet då den låter spelare experimentera fritt.

A Game of Thrones

Krig och kaos uppslukar marken på Westeros. Husen tävlar om makten över järntronen med hjälp av de gamla tillgreppen intrig och krig. Medan kriget på Westeros pågår, samlas dödsfolket i det kalla norr, och en gammal fiende gör stora landvinningar i det avlägsna Östliga riket.

I A Gamed of Thrones tar spelare makten över ett av de stora husen i Westeros. Med hjälp av resurshantering, diplomati och list, försöker de vinna dominans över landet. Spelare måste ge order till arméer, kontrollera viktiga karaktärer, utöka resurser inför den kommande vintern samt överleva striderna med sina fiender. Den unika spelmekaniken och styrmekanismen som bland annat påverkar krigsutfallen, bidrar till spelets spänning vilket gör det till ett engagerande spel där alla spelare är involverade i alla lägen.

Carolus Magnus

Carolus Magnus (Kung Magnus) är ett spel där du, som spelare, antar rollen som en av arvtagarna till Charlemagne. Målet är att bygga slott på kungens favoritterritorium på en ö. För att kunna uppnå detta mål, måste du få stöd av de fem mäktiga klanerna av Paladins. Här krävs det att du använder dina resurser klokt för att på bästa sätt uppfylla behoven hos de människor som du behöver stöd av och på så sätt motivera dem att hjälpa dig.

I detta spel har spelarna många resurser och valmöjligheter att välja på. I varje spelomgång avgör spelarna i vilken ordning de ska få göra sina drag samt hur mycket de kan förflytta öns härskare. Dennes närvaro är nämligen nödvändig för att få tillåtelse att uppföra ett nytt slott. När slott byggs på närliggande territorium, så förenas dessa vilket gör att stora områden bildas. För att vinna spelet, ska en spelare ha byggt tio slott.

Battledore

I spelet Battlemore förenas historia med fantasy. Här är spelarna i befäl över soldattrupper på slagfälten i det medeltida Europa, i början på hundraårskriget. Men spelet tar krigsspelsgenren till en helt ny nivå då det erbjuder spelare av alla bakgrunder, en chans att strida i medeltida slagfält med en dos av fantasy.

I denna fantastiska fantasiskildring av hundraårskriget, kompletteras franska och engelska arméer med sagofigurer såsom troll och gigantiska spindlar. Lika viktiga som de arméer du strider med, är de kunskapsmästare som du väljer att ta hjälp av, vilka kan vara trollkarlar, präster, krigare eller skurkar. De har alla unika krafter och trollformler som den som brukat spela rollspel kan känna igen sig i.

Star Wars – The Queen’ Gambit

Detta spel är baserat på de fyra slagen i slutet av Star Wars episod 1: Det mörka hotet. Spelet är kortbaserat och innehåller 155 miniatyrer i plast på fyra separata spelplaner. Man använder sig av två kortlekar, i varje spelomgång väljer vardera sida fyra aktivitetskort från en hand om tio, och placerar dem i ordning. Sedan ska aktiviteterna utföras en efter en av vardera laget.

High Society

High Society är ett spel där fokus ligger på inköp av lyxprodukter (med hjälp av positiva-nummer kort och multiplikator-kort). Här gäller det att undvika förlustköp samt att hålla ett öga på sina kvarstående pengar så att de inte sinar för fort. För även om en spelare samlat på sig flest positiva-nummer kort, så kommer denne ändå att förlora om den har minst pengar kvar på fickan i slutet av spelet.

Coloretto

De som föredrar enkla och snabba kortspel framför avancerade och långdragna sådana, kommer säkerligen att finna glädje i Coloretto. Detta spel lämpar sig utmärkt för en spelkväll med familjen eller vännerna. Spelet går ut på att dra kort och satsa. Du får poäng genom att samla på dig kort av samma färg.

David & Goliath

David & Golliath är ett spel som ger en mycket intressant twist till sticktagningsspel-genren. Här gäller det att samla på sig störst antal starkast kort. Goliath-korten (de högsta) är de starkaste och kan fånga fler kort men genom att spela David-korten (de lägsta) så kan du tillskansa dig det mest värdefulla kortet i spelet. Samla på dig kort för att utöka dina poäng, men notera att mer inte alltid är bättre!

Twisten i detta spel, är att varje kort är värt sitt nominella värde, upp till två kort per färg. Om du har fler än två kort per färg, så är varje kort endast värt ett poäng. Det gäller alltså att hitta en balans för att kunna vinna detta spel.

For Sale

For Sale är ett snabbspelat spel med stort underhållningsvärde. Här gäller det att köpa fastigheter för att sedan sälja dem till den största möjliga vinsten.

Arkham Horror – Curse of Dark Pharaoh

Akrham Horror – Curse of Dark Pharao är ett spel med egyptiskt tema som innehåller 166 kort. Det påminner till stor del om förlagan Arkham Horror – Dunwich Horror Expansion från 2006. Nytt för detta är spel är bland annat ett hot i form av den mörke Farao och hans mystiska artefakter.

Detta spel centrerar kring en museiutställning som kommit till Arkham. Med hjälp av Exhibit Item och Exhibit Encounter kort, kan spelare blottlägga nya artefakter som har försvunnit från museets ”Legacy of the Pharaohs” utställning. Men se upp för faraon – han är nämligen inte villig att släppa sina artefakter utan motstånd.

Fury of Dracula

I detta spel har Dracula återuppstått och han är beredd att ta makten över Europa genom att skapa ett imperium av vampyrer. En av spelarna spelar rollen som Dracula medan de andra spelarna försöker stoppa honom genom att kontrollera vampyrjägare. Dracula använder sig av en kortlek bestående av lokaliseringskort för att ta en hemlig färdväg genom Europa. På vägen lämnar han dock spår efter sig, av såväl möten som händelser. Dessa använder vampyrjägarna för att jaga honom.

Return of the Heroes

I detta strategibaserade spel antar spelarna rollen som en fantasihjälte som reser runt i en dold värd. Världen sätts upp på ett nytt sätt för varje spelomgång. Spelarna samlar på sig föremål för att lösa sina olika uppdrag, och då karaktärerna utvecklas under spelets gång så har spelet ett drag av rollspel över sig.

Beowulf

Den fascinerande legenden om hjälten Beowulf hör till en av de äldsta i den engelska litteraturen. Detta spel återupplivar legenden om Beowulf när han kommer till den danske kungen Hrothgars hjälp för att besegra det skräckinjagande monstret Grendel. Detta spel, som är utvecklad av den erkände speldesignern Reiner Knizia, bjuder in spelarna att följa med Beowulf i striden, som en av hans modiga kompanjoner.

Nya spel hos SUGS